Pojačan je interes za pravilima ispravnog postavljanja obavijesti o video nadzoru, s obzirom da je AZOP ove godine izdao kaznu jednom poznatom poslovnom subjektu zbog nepoštivanja obveza označavanja poslovnog objekta takvim obavijestima.
 
Stoga želimo sa svima podijeliti nužan skup aktivnosti koje moramo poduzeti prilikom postavljanja video nadzora.
 
1. Koji nam je pravni temelj iz članka 6. GDPR-a?
 
Izuzev organizacija koje su prema važećim propisima obvezne postaviti video nadzor, za veliku većinu pravnih subjekata i vlasnika nekretnine pravni temelj za postavljanje video nadzora nalazi se u članku 6. stavku 1. točki f. GDPR-a:
 
- obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
 
Uočimo riječ "nužna" u opisu pravnog temelja.
 
2. Jel znamo svrhu zbog koje nam je video nadzor nužan?
 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka precizno je definirao da se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.
 
Ponovno uočimo riječ "nužna" i riječ "opravdana" u prethodnom stavku, ali i ključ priče: samo u svrhu zaštite osoba i imovine.
 
 
3. Kako postaviti perimetre kamera našeg video nadzora?
 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka određuje da video nadzorom mogu biti obuhvaćene:
 
- prostorije
- dijelovi prostorija
- vanjska površina objekta,
 
ali ne smijemo pokrivati javni prostor niti susjedov privatni posjed.
 
Praćenje javnih površina putem video nadzora je istim Zakonom dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.
 
Logično je da prvo analiziramo koje su nam rizične točke moguće ugroze imovine i ljudi unutar poslovnog objekta ili izvan njega (npr. ulazi u objekt, server soba, prostorije s posebno osjetljivom dokumentacijom ili vrijednostima, dijelovi dvorišta koje nije moguće fizički motriti), i sukladno tome postavimo perimetre kamera.
 
Pri tom izbjegavajmo postavljanje kamera u urede koliko god je moguće i apsolutno ne u prostore za osobnu higijenu, odmor i presvlačenje.
 
4. Kako postaviti obavijesti o video nadzoru?
 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka daje jasnu obvezu da označimo objekt, odnosno, pojedinu nadziranu prostoriju i vanjsku površinu pod video nadzorom tako da je oznaka vidljiva NAJKASNIJE prilikom ulaska u perimetar snimanja.
 
Naglasili smo riječ "najkasnije".
 
To znači da, ako smo postavili kamere u hodnicima poslovnog objekta, postavimo oznake na sve dozvoljene ulaze u objekt koji se koriste u svrhu ulaska u zgradu. Ako video nadzorom pokrivamo ulaz u dvorište, tada oznaka video nadzora mora biti na ulazu u dvorište.
 
Količinom postavljenih oznaka o video nadzoru ne možemo pretjerati, treba ih barem postaviti na sve lokacije na kojima osoba razumnim ponašanjem može ući u perimetar kamere. Štoviše, oznake mogu imati i ulogu odvraćanja neželjenih "noćnih ili nepozvanih posjetitelja". Od viška glava ne boli.
 
Puno je ozbiljniji problem ako osoba, koja želi ili mora proći određenim prostorom iz razumnih razloga, nema pojma da je se snima jer oznaka ne postoji ili nije vidljiva.
 
 
5. Što treba sadržavati oznaka video nadzora?
 
Najčešće se danas postavljaju naljepnice, ponekad i ploče s određenim informacijama, čiji opseg varira. Uglavnom oznake trebaju, u skladu s načelom transparentnosti, biti lako uočljive, primjereno velike, vidljive, jednostavno dostupne, najbolje u razini očiju prosječnog prolaznika ili npr. kabine teretnog vozila ako se radi o ulazu za kamione
 
Obvezan sadržaj oznake određen je Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka:
 
- sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. GDPR-a, a posebno
 
- jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst da je prostor pod video nadzorom
 
- podatke o voditelju obrade (naziv, adresa)
 
- podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava (email, telefon).
 
Najčešći sadržaj oznaka koje danas vidimo pokriva točke b), c) i d), dok je točka a) ostala zaboravljena.
 
Točka a), odnosno, sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. GDPR-a trebaju sadržavati:
 
- Pravni temelj (iz točke 1. ovog posta), a to je legitimni interes
- Svrhu video nadzora, a to je zaštita imovine i ljudi
- Rok zadržavanja snimki, najduži dozvoljen rok je 6 mjeseci, ali mora biti skraćen na rok koji je nužan s obzirom na svrhu video nadzora
- Prava koja osiguravamo pojedincima obuhvaćenima video nadzorom: Pravo na pristup osobnim podacima, Pravo na njihovo brisanje, Pravo na ograničenje obrade, Pravo na podnošenje prigovora
- Link na javno objavljenu Politiku privatnosti na web stranicama na kojoj svaki pojedinac može pročitati više detalja o svojim pravima i obradi njegovih osobnih podataka