26. ožujka ove godine na našem portalu objavili smo tekst Izjave središnjeg nadzornog tijela EU za zaštitu podataka (EDPB) o korištenju osobnih podataka tijekom političkih kampanja, naravno s poveznicom na nadolazeće izbore za EU Parlament. 

AZOP je danas objavio hrvatsku verziju Izjave, koju možete naći na niže navedenom linku

https://azop.hr/images/dokumenti/782/izjava-koristenju-_osobnih-_podatak-_tijekom-politickih-kampanja.pdf

Ukratko:

Osobni podaci koji otkrivaju politička mišljenja posebna su kategorija podataka prema GDPR-u, i za njihovo prikupljanje potrebna je izričita, posebna, informirana i dobrovoljna privola.

Korištenje osobnih podataka prikupljenih na društvenim mrežama, ne može se provesti bez usklađenja s obvezama koje se odnose na transparentnost, specifikaciju svrhe i zakonitost. Političke stranke i kandidati moraju biti spremni dokazati da poštuju načela zaštite podataka, a osobito načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. Izrada profila povezana sa slanjem ciljanih poruka će u načelu biti zakonita samo uz valjanu izričitu privolu ispitanika.