Prije javne objave fotografija ili snimki djece dobro promislimo

Štoviše, prije svake takve namjere zapitajmo se je li takva javna objava zaista nužna, jel u potpunom interesu maloljetnog djeteta i njegovih roditelja i obitelji, neće li na bilo koji način javna objava naštetiti djetetu tijekom odrastanja i u budućnosti kao i njegovoj sigurnosti i sigurnosti uže obitelji.

Tek nakon što se na ovaj način preispitamo, tada moramo prikupiti dokazivu privolu roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti za takvu objavu, uz uvjet da su im dane sve jasne informacije o svrhi javne objave, gdje će se fotografije objaviti i koja prava imaju roditelji ili nositelji roditeljske odgovornosti s obzirom na javno objavljene fotografije, uključujući i jasno komunicirano pravo na povlačenje privole bez ikakve posljedice za djete i bez ikakvog odgađanja i odugovlačenja te prestanak korištenja takvih fotografija.

Da ova tema može vrlo skupo koštati voditelja obrade ako objavi fotografije bez pristanka roditelja, vidimo u primjeru iz Španjolske u kojem je klub za ritmičku gimnastiku, unatoč jasnom protivljenju roditelja, objavio fotografije i snimke njihove djece na Instagramu.

Jasno je da je klub za ritmičku gimnastiku to učinio radi vlastite promocije u javnosti i tim više, zbog nepoštivanja izričite volje roditelja, zasluženo je kažnjen iznosom od 5.000 EUR.

Eventualni izuzetak od obveze dobivanja privole roditelja jesu isključivo grupne fotografije djece, npr. u sklopu školskih aktivnosti predviđenih školskih planom i programom te kurikulumom, ali i tada moramo dati prethodnu informaciju roditeljima o fotografiranju i javnim objavama i o pravu na prigovor uz brisanje objavljene fotografije.

 

Više o španjolskom slučaju:

https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PS/00209/2021&mtc=today

 

 

 

Photo by Alexander Dummer from Pexels