Transparentnost je značajka koja je odavno uspostavljena u pravu EU. Ona se odnosi na izgradnju povjerenja u postupke koji utječu na građane jer im se omogućuje da te postupke razumiju, a prema potrebi i osporavaju.
 
Ona je i izraz načela poštenosti koje se odnosi na obradu osobnih podataka, a koje je utvrđeno u članku 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
 
Na temelju GDPR-a (članak 5. stavak 1. točka (a)6), osim zahtjeva da se podaci obrađuju zakonito i pošteno, i transparentnost je sada uključena kao temeljni aspekt tih načela.
 
Transparentnost je suštinski povezana s poštenošću i novim načelom odgovornosti na temelju GDPR-a.
 
Jedan od obveznih načina osiguranja transparentnosti postupanja s osobnim podacima je i davanje informacija o tome svima čiji se osobni podaci na bilo koji način obrađuju, na jedan jednostavan, lako čitljiv, još lakše uočljiv i pregledan način, bez pravnih termina i otežavanja čitanja teksta.
 
Na web stranicama to se radi kroz Politiku privatnosti ili Pravila privatnosti ili Izjavu o zaštiti podataka ili samo Privatnost ili neki drugi tekst sličnog naslova koji jasno upućuje o čemu se radi.
 
Jedan od načina kako ojačati transparentnost unutar tekstova Politike privatnosti je i navođenje datuma zadnje izmjene ili ažuriranja ili unaprjeđenja teksta.
 
Navođenje tog datuma nije obvezno, nitko neće biti kažnjen zbog izostanka, ali da pomaže u građenju povjerenja posjetitelja web stranice, klijenata, poslovnih suradnika, korisnika, pomaže.
 
Objavom datuma zadnje izmjene ili unaprjeđenja teksta dajemo svima do znanja da redovito osvježavamo tekstove, dokumente, procese i procedure usklađenosti s GDPR obvezama.
 
Priličan broj web stranica danas navodi taj datum unutar Politike privatnosti, no, ukoliko je taj datum i dan danas 25.05.2018., time možda kao vlasnici web stranice lučimo suprotne učinke.
 
Što nam informacija da je Politika privatnosti zadnji (i prvi) puta unaprjeđena još prije 3 i pol godine?
 
- da od početka primjene GDPR-a nismo redovito ažurirali i unaprjeđivali našu dokumentaciju?
- da nismo unatrag 3 i pol godine mijenjali poslovne procese povezane s obradama osobnih podataka?
- da smo sve savršeno napravili još 25.05.2018. i nije bilo potrebe išta popravljati ili unaprjeđivati?
 
Možda ostavljamo neželjen i pogrešan dojam posjetiteljima web stranice samo zbog toga što nismo promijenili datum.
 
Međutim, ako dublje uđemo u tekstove javno objavljenih Politika privatnosti, vidjet ćemo da se i dalje često u njima spominje EU-US Privacy Shield kao bilateralni međunarodni sporazum za slobodno kolanje podataka koji je ukinut u srpnju 2020., ili nailazimo na navedenu staru adresu AZOP-a, koji je preselio na novu lokaciju prije dosta vremena.
 
Da ponovimo, navođenje tog datuma nije obvezno, svakako pomaže u građenju povjerenja posjetitelja web stranice, ali jako odmaže ako zaista redovito ne revidiramo niti unaprjeđujemo svoje mjere, postupanja, procese, dokumentaciju, evidencije i redovito ne educiramo članove svojih timova.