Od strane naših vjernih čitatelja dobili smo presliku dopisa kojim se svim školama šalje obavijest da su, navodno, pokrenuti nadzori AZOP-a nad školama i da su na određenom portalu dostupni OGLEDNI OBRASCI potrebne dokumentacije koje se preporučuje implementirati, uz naznaku da se radi o općenitim obrascima i da je iste potrebno detaljno pročitati i uskladiti s pravnim aktima škole i provjeriti da li ima nešto možebitno u suprotnosti s praksom ili posebnostima škole.

Ovo je najlošiji pristup usklađivanju s GDPR-om.

Jesmo li svjesni koliko su škole kompleksne po pitanju obrada osobnih podataka? Jesmo li svjesni čije osobne podatke i čiju privatnost čuvamo u školama? Onih koji su naizloženiji gubitku svoje privatnosti s neslućenim štetama u daljnjem tijeku života - naše djece.

Obrasci ne mogu riješiti pitanja informacijske sigurnosti, osiguranja tehničkih i organizacijskih mjera postupanja s osobnim podacima, kao npr. zaštita računala, korištenje i iznošenje laptopa, USB stickova, korištenja privatnih email adresa, osiguranja sigurnosnih kopija dokumentacije, zaključavanja ormara i prostorija, provjera sigurnosnih postavki zgrade škole...

Obrasci ne mogu riješiti specifičnosti svake škole u području vođenja radnog vremena i obračuna plaća učitelja i ostalih troškova izvan Registra zaposlenih u javnom sektoru, evidencija učenika sa slabijim imovinskim stanjem, primatelja dječjeg doplatka, besplatnog prijevoza ili besplatne užine, ovisno o lokalnoj ili regionalnoj upravi kojoj pripadaju.

Ovim obrascima se ni na koji način ne rješavaju obveze iz članka 13. Uredbe – transparentnost prema svim zaposlenicima, učenicima, roditeljima, posjetiteljima škola ili za javna događanja u školi. Obrasci ne mogu riješiti provjere sustava video nadzora, perimetara kamera, prava pristupa i procedura oko sigurnog održavanja sustava video nadzora. Obrasci ne mogu riješiti postupke osiguranja velikih količina posebnih kategorija osobnih podataka koje svaka škola prikuplja, počevši od zdravstvenih podataka zaposlenika, učenika, učenika s teškoćama, članova sindikata i podataka o vjerskim uvjerenjima. Obrasci neće nikako pomoći u situacijama kada državne institucije traže od škola da im se emailom dostave zdravstveni podaci učenika s teškoćama. Obrasci ne mogu riješiti načine postupanja s nalazima sociometrije, kliničkih psihologa, logopeda ili centara za socijalnu skrb, ili vođenje dokumentacije o pedagoškim mjerama. Ne mogu ni riješiti pitanja prikupljanja osobnih podataka potencijalnih učenika prije upisa u prvi razred, kao niti razmjene osobnih podataka djece dok su još u vrtićima. Ne mogu riješiti ni pitanja vođenja evidencija razmjena udžbenika ili posudbe knjiga u knjižnici, njihovog vremenskog ograničavanja i sigurnosnih kopija. Da ne govorimo o objavama fotografija djece na društvenim mrežama ili web stranicama, fotografiranju razrednih odjeljenja s razrednicima od strane vanjskih foto-studija.

Ovdje se radi o zaštiti privatnosti djece, učenika, zaštitimo ih. Ali ne obrascima.

Prvo to mora biti napravljeno kvalitetnim educiranjem zaposlenika škola, nakon toga dubinskim analizama svake škole i pripadajućim brižno definiranim mjerama.

Ta djeca su naša budućnost. Posvetimo im najvišu pažnju.