To je stajalište portugalskog nadzornog tijela u zaštiti osobnih podataka, nakon što je zabranilo korištenje tzv. proctoring sustava za praćenje ponašanja studenata za vrijeme online ispita.
 
Nama je ipak nevjerojatno da se i način korištenja miša i tipkovnice smatra biometrijskim podacima, odnosno, osobnim podacima dobivenim posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim ili fiziološkim obilježjima pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca.
 
Jasno nam je da su otisci papilarnih linija prstiju, dlanova i stopala, fotografije posebne kvalitete i strukture, prikazi lica, profil DNK-a ili šarenica oka, pa čak i glas, biometrijski podaci, ali...
 
Epidemiološke okolnosti prisilile su mnoge obrazovne ustanove, posebice visokoškolske i privatne certifikacijske kuće diljem svijeta da uvedu tzv. "Online proctoring service" ili platforme za online provjeru znanja.
 
I sami smo isprobali jedan od globalno najpoznatijih sustava prilikom certificiranja i online provjere znanja.
 
Ovakve platforme na rubu su usklađenosti s GDPR-om, posebice s obzirom na karakter provjere znanja, kada pojedinac nema nikakvu mogućnost odabira ili slobodnog pristanka na određenu vrstu obrade njegovih osobnih podataka, uz nedovoljnu transparentnost i informiranje pojedinca koji će se njegovi osobni podaci prikupljati, kako će se s njima postupati i kome će biti proslijeđeni. Objektivno je svakom pojedincu koji mora pristupiti provjeri znanja u tom trenutku prolazak na ispitu znanja važniji od same zaštite privatnosti.
 
U okviru priprema provjere znanja vrši se identifikacija pojedinca, pokazivanjem identifikacijskih dokumenata i vjerojatnim skeniranjem od strane online platforme, uzima se i fotografija lica uz vjerojatno skeniranje i usporedbu s fotografijom s identifikacijskog dokumenta, pri čemu već izgledno ulazimo i u područje biometrije.
 
Tijekom ispita online platforma vizualno prati pojedinca, njegovo kretanje očiju, micanje glavom ili rukama, prati i govor ili šaputanje pojedinca i sve zvukove ili šumove u prostoru u kojem se nalazi, radi detektiranja eventualnog zabranjenog prisustva neke druge osobe u istoj prostoriji.
 
Prati se i rad na računalu, otvaranje drugih aplikacija osim same online platforme, otvaranje internetskog preglednika, eventualno pretraživanje po internetu, otvaranje dokumenata ili drugih prozora, kakvi događaji mogu biti razlogom otkazivanja provjere znanja i pada na ispitu.
 
Sve su to elementi dubokog zadiranja u privatnost pojedinca.
 
Portugalsko nadzorno tijelo bilo je vrlo oštro u svom nastupu u zabrani konkretnog proctoring sustava, kojim su se pratile kretnje studenata tijekom ispita, njihove fotografije, preslike osobnih dokumenata, prepoznavanje lica pa i audio zapisi, i smatrali su in previše intruzivnim s obzirom na svrhe i prava pojedinaca.
 
Više o portugalskom slučaju: