Javljaju nam neke tvrtke da su, prema njihovim tvrdnjama, od HZZ-a dobile obrasce upitnika koje će tvrtke koristiti za prikupljanje osobnih podataka potencijalnih kandidata za zapošljavanje na sajmu poslova.

Osobni podaci u ovakvom obrascu prikupljaju se prekomjerno s obzirom na svrhu i nisu usklađeni s GDPR-om.

Evo zašto:

1) Zdravstveni podaci ne mogu se na taj način prikupljati, već je za njih potrebna izričita privola - u ovoj inicijalnoj fazi takvi podaci nisu sukladni svrhi prikupljanja, već se tek po izvršenju selekcije i početku postupka zapošljavanja mogu obrađivati i zdravstveni podaci u skladu s važećim propisima i uz ispunjenje uvjeta iz članka 9. GDPR-a.

2) Mjesto rođenja nije relevantno za svrhu.

3) U svrhu prikupljanja podataka kandidata dovoljno je prikupiti samo email adresu ili samo broj telefona.

4) Što se tiče obrazovanja, potrebno je suziti upitnik na nužne osobne podatke, na način da za kandidata koji je završio fakultet nije potrebno uzimati i podatke o završenoj srednjoj i osnovnoj školi.

5) Nema nigdje informacija iz članka 13. Uredbe, odnosno, ne navode se:

- pravna osnova za prikupljanje i obradu podataka

- informacije da li se ti podaci dijele s trećim stranama

- razdoblje zadržavanja podataka i što se događa nakon isteka tog razdoblja

- prava svakog pojedinca koji je dao svoje podatke i kako ih i na koji kontakt ostvariti

- pravo na podnošenje prigovora AZOP-u

S obzirom da kandidat popunjava jedan primjerak obrasca, ove informacije moraju biti dane na zasebnom letku, kako bi ih kandidat mogao uzeti sa sobom, posebice vezano za njegova prava nakon davanja svojih osobnih podataka.

Nadamo se da će tvrtke koje se spremaju koristiti ovaj obrazac na sajmu poslova prepoznati ove neusklađenosti i izbjeći neželjene situacije.