Ako nam nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka, (u Hrvatskoj je AZOP) dostavi zahtjev za dostavom dokumentacije, dokaza, evidencija ili očitovanja, moramo surađivati.

Zapisano je to u članku 31. GDPR-a, koji kaže:

"Voditelj obrade i izvršitelj obrade te, ako je to primjenjivo, njihovi predstavnici, na zahtjev surađuju s nadzornim tijelom u ispunjavanju njegovih zadaća."

Štoviše, u članku 58. stavku 1. GDPR-a određeno je da nadzorno tijelo ima sve ovlasti narediti voditelju obrade i izvršitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvršitelja obrade, da mu pruže sve informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća, ishoditi pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća i pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka.

Kazne u Hrvatskoj za ignoriranje obveze suradnje s AZOP-om još nema, ali sve češće nailazimo na takve slučajeve u EU.

 
 
1. Rumunjska
 
500 EUR je iznos izrečene kazne jednom udruženju zbog izostanka dostave traženih informacija, iako su potvrdili primitak zahtjeva.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=ANSPDCP_(Romania)_-_Fine_against_a_Property_Owners_Association&mtc=today
 
 
2. Španjolska
 
Kazna od 5.000 EUR izrečena je telekom operatoru zbog ignoriranja obveze dostave odgovora na zahtjev.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_R/00389/2021&mtc=today&mtc=today
 
 
3. Poljska
 
5.000 EUR iznosi kazna privatnoj tvrtki u Poljskoj koja je ignorirala zahtjeve nadzornog tijela za očitovanjem i pojašnjenjima, točnije, nije željela dostaviti sve tražene informacije koje su nadzornom tijelu bile nužne u provođenju konkretnog postupka.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=UODO_-_DKE.561.16.2020&mtc=today