Nedavno je AZOP na jednom velikom skupu prikazao sažetak obveza koje proizlaze iz GDPR-a i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, vrlo korisno je uzeti u obzir ovaj slajd po pitanju temeljnih obveza ukoliko koristite video nadzor u vašoj tvrtki ili ustanovi. Uočimo svi da svrha video nadzora mora biti nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

Video nadzorom ne smijemo pratiti ponašanje, kretanje i radne navike zaposlenika.

AZOP je dao i jasne informacije o obvezama sadržaja obavijesti ili naljepnica o video nadzoru. Svakako imajte na umu da ovo nisu sve obveze usklađivanja sustava video nadzora s GDPR okvirom. Svakako je obvezno i:

- provjeriti perimetre svih kamera i po potrebi ih podesiti na način da ne ulaze dalje od nužnog i prihvatljivog prostora oko samog objekta tvrtke, da ne ulaze na javne površine i nogostupe, da ne ulaze u tuđa dvorišta i privatne posjede, da se ne snimaju prostori za odmor, presvlačenje i sanitarne prostorije, toplo preporučamo ni da se ne snimaju prostori restorana i kuhinje

- donijeti pisane odluke unutar tvrtke o pojedincima koji imaju pravo pristupa trenutnim i povijesnim snimkama te pravo skidanja snimki

- osigurati automatizirano praćenje logova pristupa sustavu u skladu s prethodnom odlukom

- snimke se smiju zadržavati najviše 6 mjeseci, a dalje od toga samo one snimke koje su predmetom određenom pravnog postupka nadležnih institucija, do završetka tog postupka,

- preporuka je izraditi i pravilnik o sustavu video nadzora u tvrtki, kojim između ostalog određujete načine fizičkog uništavanja hard diskova snimača prije njihovog zbrinjavanja ili zamjene s novima

- sklopiti ugovore o zaštiti osobnih podataka s vanjskim tvrtkama

- izvršiteljima obrade koji održavaju vaše sustave video nadzora i povremeno mogu imati pristup do snimki Povjerite projektiranje, izgradnju i održavanje stručnim i osposobljenim pojedincima ili obrtnicima i tvrtkama koje poznaju propise iz područja tehničke zaštite i koje osiguravaju najvišu razinu zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Neka vam ovi kriteriji budu temelj odabira vanjskih izvršitelja.