U uvodnoj izjavi 39. GDPR-a navodi se slijedeće, citiramo:
 
"Za pojedince bi trebalo biti transparentno kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati.
 
Načelom transparentnosti traži se da svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka bude LAKO DOSTUPNA i razumljiva te da se upotrebljava jasan i jednostavan jezik.
 
To se načelo osobito odnosi na informacije ispitaniku o identitetu voditelja obrade i svrhama obrade te daljnje informacije radi osiguravanja poštenosti i transparentnosti obrade s obzirom na pojedince o kojima je riječ i njihovo pravo da dobiju potvrdu i na obavijest o osobnim podacima koji se obrađuju, a koji se odnose na njih.
 
Pojedinci bi trebali biti upoznati s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom."
 
Na web stranici AZOP-a nalaze se Smjernice (eng. Guidelines) Radne skupine iz članka 29. (WP29)
 
https://azop.hr/smjernice-za-primjenu-opce-uredbe/
 
koje dodatno pojašnjavaju pojedine teme iz područja zaštite osobnih podataka kao rezultat konsenzusa nadzornih tijela zemalja članica EU po pojedinim stručnim temama.
 
Jedan od takvih dokumenata su i Smjernice o transparentnosti, kao jednom od, po nama, najvećih dosega GDPR-a.
 
Smjernice o transparentnosti, između ostalog utvrđuju da je jedan od temelja transparentnosti - LAKA DOSTUPNOST informacija o obradi osobnih podataka, odnosno, da ispitanici ne bi trebali sami tražiti predmetne informacije, nego bi im trebalo odmah biti očito gdje i kako mogu pristupiti tim informacijama.
 
 
Pogledajmo sada priloženu fotografiju.
 
Primjećujemo velike prozore, veliku tablu institucije, veliku oznaku uličnog broja, kameru video nadzora, jel?
 
Jel primjećujete i omanju tablu ispod kamere i oznake uličnog broja? Da? Vidite je? Jel vidite i što na njoj piše?
 
Na njoj piše da je ovaj prostor pod video nadzorom i tko je voditelj obrade i na koje kontakte možete tražiti svoja prava u području zaštite svoje privatnosti i zaštite svojih osobnih podataka.
 
 
Vratimo se ponovno na definiciju transparentnosti i laku dostupnost s početka ovog teksta.
 
Problem transparentnosti lako ćemo riješiti tako da od sada, osim zaštitne maske, nadalje sa sobom nosimo i ljestve i povećalo, case closed ;-)