Vidjeli smo da Facebookom ponovno kruži oglas kojim se poziva korisnike da mogu provjeriti tko im je posljednjih dana gledao profil.

To je prijevara, Facebook potvrđuje da nije moguće vidjeti tko nam je gledao profil.

Nemojte upisivati email i lozinku na stranicu na koju vas taj oglas navodi, jer time otvarate vrata da vam se Facebook profil hakira.

Ovu činjenicu možemo provjeriti ako odemo na “Help” opciju u Facebooku i upišemo pitanje "Can I tell who's looking at my Facebook profile?"